Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[OldEditor] BBcode Latex - Soạn công thức toán học

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 09.08.16 14:18 

  BBcode Latex sẽ giúp bạn viết công thức toán học theo định dạng chuẩn trên diễn đàn.

  Nguồn: http://www.codecogs.com/

  1. Giao diện và cách dùng:


  Giao diện BBcode Latex

  1 - Nút chức năng mở khung soạn thảo công thức.
  2 - Vị trí viết công thức.
  3 - Xuất kết quả vào khung soạn thảo.
  4 - Công thức được đưa vào bằng BBcode ảnh (BBcode Latex ([tex]).
  " />
  Code:
  [tex]x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}[/tex]
  BBcode Latex, nó sẽ được chuyển ngay về dạng BBcode ảnh (" />
  Code:
  [img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}[/img]

  Bảng kí hiệu trong Latex:

  2. Hướng dẫn cài đặt:

  ACP >> Display >> Templates >> Post & Tin nhắn >> posting_body

  Tìm:
  " />" />
  Code:
  <button class="button2" onclick="selectWysiwyg(this,'video')" onmouseover="helpline('vd')" type="button" title="{L_BBCODE_VIDEO}">
   <img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/film.png" alt="{L_BBCODE_VIDEO}" />
  </button>
  Thêm vào bên dưới:
  " />" />
  Code:
  <button class="button2" onclick="OpenLatexEditor('text_editor_textarea', 'phpBB', 'en-us', '', '', 'full');" onmouseover="helpline('Soạn công thức toán học')" type="button" title="Latex">
   <img src="http://i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/gif_110.gif" alt="Latex" />
  </button>

  Thêm vào cuối posting_body:
  " />" />
  Code:
  <script src="//latex.codecogs.com/eqneditor/editor.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $("#text_editor_textarea").on("input focus", function () {
   $("#text_editor_textarea").val($(this).val().replace(/(\[tex\]((?:.(?!\[tex\]))+)\[\/tex\])/g, "[img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?$2[/img]"));
  });
  //]]>
  </script>


  " />" />
  Zzbaivong
  " />
  You cannot reply to topics in this forum