Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[OldEditor] Thêm biểu tượng cảm xúc mặc định

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 09.08.16 14:18 

  Thêm biểu tượng cảm xúc mặc định cho OldEditor


  Giới thiệu

  Khi làm OldEditor mình không dùng smiley trong diễn đàn mà dùng plugin smileyFB.
  Đáp ứng yêu cầu của các bạn mình sẽ hướng dẫn cách đưa smiley của diễn đàn vào OldEditor.


  Demo


  Smiley ở Quickreply


  Hướng dẫn


  Bước 1

  Thêm vào CSS
  ACP >> Display >> Pictures and Colors >> CSS Stylesheet

  Code:
  .button2 > img{width:16px;height:16px}
  #smiley-box{float:none;width:100%;margin:0;padding:5px}
  #smileyContainer{width:100%;border:1px solid #ddd}
  #smiley-box iframe{border:0 none;height:135px;overflow:auto;width:100%;background:inherit}
  #smilies_categ{background:#DDD;padding:3px 0}
  .smiley-element{margin-top:5px;padding:5px 10px}

  Bước 2

  Sửa templates
  ACP >> Display >> Templates

  QLTT >> Viewtopic_body

  Tìm:
  Code:
  <div style="visibility:hidden" class="select" id="smiley_FB_frame">
          <p></p>
  </div>
  Thay thế(nếu không muốn dùng smileyFB) hoặc thêm vào bên dưới:
  Code:
  <div style="visibility:hidden" class="select" id="smiley_forumotion">
          <iframe name="smilies" src="/smilies.forum?mode=smilies_frame" marginwidth="0" marginheight="0" class="row1" frameborder="0" height="250" scrolling="auto" width="220"></iframe>
  </div>

  Tìm:
  Code:
  <button class="button2" onclick="selectWysiwyg(this,'smiley_FB_frame')" type="button" title="Hình vui">
          <img src="http://i.imgur.com/hAmLWAU.png" alt="Hình vui" title="Hình vui" />
  </button>
  Thay thế(nếu không muốn dùng smileyFB) hoặc thêm vào bên dưới:
  Code:
  <button class="button2" onclick="selectWysiwyg(this,'smiley_forumotion')" type="button" title="Hình vui">
          <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Hình vui" title="Hình vui" />
  </button>

  Tìm:
  Code:
  <script src="<JS-2>" type="text/javascript"></script>
  Chú ý: <JS-2> là vị trí đánh dấu trong bài hướng dẫn OldEditor.
  Thêm vào bên dưới:
  Code:
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  function insertIntoEditor(text) {
   try {
   var editorContent = $("#text_editor_textarea").val();
   if ((text == null) || (typeof (text) == 'undefined')) {
   text = ""
   }
   if (text.length > 0) {
   insert_text(text, true)
   }
   } catch (e) {
   if (console) {
   console.error(e)
   }
   }
  }
  //]]>
  </script>

  Post & Private Messages >> Posting_body

  Tìm:
  Code:
  <!-- END edit_reason -->
  Thêm vào bên dưới:
  Code:
  <div id="smiley-box">
          <div id="smileyContainer">
          {L_SMILIES_PREVIEW_NEW}
          </div>
  </div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  function insertIntoEditor(text) {
   try {
   var editorContent = $("#text_editor_textarea").val();
   if ((text == null) || (typeof (text) == 'undefined')) {
   text = ""
   }
   if (text.length > 0) {
   insert_text(text, true)
   }
   } catch (e) {
   if (console) {
   console.error(e)
   }
   }
  }
  addSmileyPane();
  //]]>
  </script>


  Nguồn

  Zzbaivong (devs.forumvi.com)
  You cannot reply to topics in this forum

  Similar topics