Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[SCEditor] Tùy biến toolbar và thêm các BBcode ẩn

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 21.08.15 21:18 

  SCEditor đang sử dụng đã được forumotion tùy biến, bổ sung một số BBcode riêng như dailymotion, scroll, rand...
  Bên cạnh đó, forumotion cũng lược bỏ một số tính năng và BBcode như emal, print, maximize
  Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xắp xếp lại toolbar theo ý thích, và bổ sung các tính năng, BBcode ẩn.


  Toolbar đã tùy biến

  Hướng dẫn

  ACP >> Display >> Templates >> Post & Private Messages >> posting_body
  Tìm:
  Code:
  {SCEDITOR}
  Thêm vào bên dưới:
  Code:
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(function () {
     $("#text_editor_textarea").sceditor("instance").destroy();
     try {
        FA.SCEditor = {
           sourceMode: bSourceMode
        };
        $("#text_editor_textarea").sceditor({
           locale: locale,
           width: ($.sceditor.ie <= 9) ? '' : '100%',
           height: height,
           plugins: plugin,
           toolbar: 'TOOLBAR',
           style: cssFile,
           rtl: isRtl,
           emoticonsEnabled: emoticonsEnabled,
           emoticonsCompat: true,
           emoticonsRoot: "",
           emoticons: {
              dropdown: smileys
           },
           emoticonsURL: iframeSrc
        });
        var editor = $("#text_editor_textarea").sceditor("instance");
        editor.toggleSourceMode();
        editor.sourceMode(FA.SCEditor.sourceMode);
        if (FA.SCEditor.sourceMode) $("a.sceditor-button-source").addClass("hover");
        if (plugin === 'bbcode') {
           FA_SCEditor.functions.showHideToolbarElements();
           if (!bSourceMode && editor.getSourceEditorValue().length) editor.setWysiwygEditorValue(editor.getSourceEditorValue() + '<br />')
        }
     } catch (e) {
        if (typeof (console) != 'undefined') {
           console.error(e)
        }
     }
     try {
        if (typeof (addSmileyPane) != 'undefined') {
           addSmileyPane()
        }
     } catch (e) {
        if (typeof (console) != 'undefined') {
           console.error(e)
        }
     }
  });
  //]]>
  </script>
  Tìm vị trí đánh dấu TOOLBAR(dòng 14) trong code trên, thay bằng mã toolbar của bạn, ví dụ:
  Code:
  bold,italic,underline,strike|left,center,right,justify|bulletlist,orderedlist,horizontalrule|quote,code,faspoiler,fahide,table|servimg,image,email,link,unlink|youtube,dailymotion,flash|size,color,font,removeformat|date,time,pastetext,cut,copy,paste|more|subscript,superscript,fascroll,faupdown,fawow,farand|print,maximize,source

  Lưu ý:
  Trong toolbar được phân thành từng cụm chức năng, trong mỗi cụm chức năng sẽ phân ra từng chức năng riêng biệt
  Mỗi cụm sẽ cách nhau bằng dấu gạch đứng |
  Mỗi BBcode (hoặc chức năng) được ngăn cách nhau bởi dấu phẩy ,

  Các BBcode và chức năng có thể sử dụng trong forumotion:
  bold: Chữ dậm
  italic: Chữ nghiêng
  underline: Chữ gạch chân
  strike: Chữ gạch bỏ
  left: Căn trái
  center: Căn giữa
  right: Căn phải
  justify: Căn đều
  font: Kiểu chữ
  size: Cỡ chữ
  color: Màu chữ
  removeformat: Xóa định dạng BBcode
  cut: Cắt (Chỉ hoạt động trên trình duyệt IE)
  copy: Sao chép (Chỉ hoạt động trên trình duyệt IE)
  paste: Dán (Chỉ hoạt động trên trình duyệt IE)
  pastetext: Dán văn bản
  bulletlist: Danh sách không có thứ tự
  orderedlist: Danh sách có thứ tự
  table: Tạo bảng
  code: Khối mã
  quote: Khối trích dẫn
  horizontalrule: Dấu ngăn cách
  image: Hình ảnh
  email: Địa chỉ email
  link: Liên kết
  unlink: Xóa liên kết
  youtube: Video Youtube
  dailymotion: Video Dailymotion
  flash: Flash
  more: Ẩn/hiện khối chức năng thứ 8 hoặc có chứa BBcode subscriptsuperscript, nếu không có nó, chúng sẽ bị ẩn.
  subscript: Chữ nhỏ dưới
  superscript: Chữ nhỏ trên
  fascroll: Chữ chạy phải qua trái
  faupdown: Chữ chạy dưới lên trên
  fawow: Item game WOW (Chỉ hiện ở ngôn ngữ tiếng Pháp)
  farand: Số ngẫu nhiên
  date: Ngày hiện tại
  time: Giờ hiện tại
  print: In nội dung đang soạn thảo
  maximize: Phóng to cực đại khung soạn thảo
  source: Chuyển đổi mã nguồn
  emoticon: Biểu tượng cảm xúc.
  Nếu bạn dùng chức  năng này thì hãy xóa smiley box trong temp postting_body:
  Code:
  <div id="smiley-box">
     <div id="smileyContainer">
        {L_SMILIES_PREVIEW_NEW}
     </div>
  </div>
  ...và thêm vào CSS:
  Code:
  div#textarea_content.posting-block {
     width: 98%;
  }


  Zzbaivong

  Tags: #sceditor
  You cannot reply to topics in this forum