Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[Userscript] Hỗ trợ đọc truyện tại truyengicungco

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 21.08.15 13:50 

  Trước đây mình thích đọc truyện ở truyenyy vì thiết kế gọn nhẹ, nhất là cách xem truyện bằng phím mũi tên trái - phải rất tiện. Tiếc là gần đây trang này khá chậm, giờ cao điểm thì thậm chí không truy cập được.
  Giờ mình chuyển sang đọc truyện ở truyengicungco, nên dùng userscript để mang tính năng cuộn bằng phím mũi tên vào, đồng thời mở chiều rộng trang lên tối đa cho dễ đọc.

  Cài đặt: http://goo.gl/yTJ6it

  Code:
  // ==UserScript==
  // @name        truyengicungco
  // @icon        http://i.imgur.com/BopDgV1.png
  // @namespace   devs.forumvi.com
  // @description Cuộn nhanh truyện bằng phím trái - phải
  // @include     http://truyengicungco.com/truyen/*
  // @copyright   2014+, Zzbaivong
  // @downloadURL https://dl.dropboxusercontent.com/u/126946313/Userscript/truyengicungco/story.user.js
  // @updateURL   https://dl.dropboxusercontent.com/u/126946313/Userscript/truyengicungco/story.meta.js
  // @version     0.1
  // @grant       none
  // ==/UserScript==
  window.onkeyup = function (c) {
     switch (c.keyCode) {
     case 37:
        window.scrollTo(0, (window.pageYOffset - window.innerHeight + 20));
        break;
     case 39:
        window.scrollTo(0, (window.pageYOffset + window.innerHeight - 20))
     }
  }
  document.getElementById('RightZone').style.display = document.getElementById('FooterZone').style.display = document.getElementById('advheaderfull').style.display = 'none';
  document.getElementById('ContentZone').style.width = '100%';
  document.getElementById('Container').style.padding = 0;
  document.getElementsByClassName('fullZone')[0].style.width = '100%'; // Sửa thông số 100% để thay đổi độ rộng phần đọc truyện. Ví dụ: 1200px


  Zzbaivong

  Tags: #userscript
  You cannot reply to topics in this forum