Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[TUTs] Làm đẹp code với Google code prettify

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 21.08.15 13:16 

  Hướng dẫn này sẽ làm cho khung code của bạn đẹp và dễ nhìn hơn:

  1. Phân dòng code
  2. Màu riêng cho các phần tử, biến, hàm...
  3. Chọn toàn bộ khi nhấn vào tiêu đề khung Code
  4. Sửa lỗi màu trên punBB  Khung code bình thường


  Khung code dùng Google code prettify


  Bước 1: ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet

  Code:
  .codebox dd.cont_code{background:#FFF;max-height:100%;overflow:auto;border:1px solid #e2e2e2;margin:0;padding:0}
  .cont_code > code{white-space:pre;display:block;line-height:17px;padding:10px}
  /* Code prettify */
  .prettyprint.linenums{box-shadow:inset 50px 0 0 #eeeeee, inset 51px 0 0 #ececf0}
  .prettyprint ol.linenums{padding-left:44px;margin:0;list-style-type: decimal;}
  .prettyprint ol.linenums li{padding-left:12px!important;color:#999;line-height:10pt;text-shadow:0 1px 0 #fff;margin-bottom:5px}
  .pln{color:#48484c}
  @media screen {
  .lit{color:#195f91}
  .fun{color:#dc322f}
  .str,.atv{color:#D14}
  .kwd,.tag{color:#1e347b}
  .typ,.atn,.dec,.var{color:teal}
  .com,.pan,.opn,.clo{color:#93a1a1}
  }
  @media print,projection {
  .com{color:#600;font-style:italic}
  .typ{color:#404;font-weight:700}
  .lit{color:#044}
  .pan,.opn,.clo{color:#440}
  .atn{color:#404}
  .str,.atv{color:#060}
  .kwd,.tag{color:#006;font-weight:700}
  }

  Bước 2: ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript Codes >> Create a new javascript: In the topics

  Javascript Code * :
  Code:
  function selectCode(a) {
     a = $(a).closest(".codebox").find("CODE")[0];
     if (window.getSelection) {
        var b = window.getSelection();
        if (b.setBaseAndExtent) b.setBaseAndExtent(a, 0, a, a.innerText.length - 1);
        else {
           window.opera && "<BR>" == a.innerHTML.substring(a.innerHTML.length - 4) && (a.innerHTML += " ");
           var c = document.createRange();
           c.selectNodeContents(a);
           b.removeAllRanges();
           b.addRange(c)
        }
     } else document.getSelection ? (b = document.getSelection(), c = document.createRange(), c.selectNodeContents(a), b.removeAllRanges(), b.addRange(c)) : document.selection && (c = document.body.createTextRange(), c.moveToElementText(a), c.select())
  }
  $(function () {
     $(".post code").length && ($(".post code br").replaceWith("\n"),
        $(".post code").addClass("prettyprint linenums").parent().prev().attr({
           onclick: "selectCode(this)",
           title: "Click để chọn toàn bộ code",
           style: "cursor:pointer"
        }), $.getScript("http://devs.forumvi.com/11727.js", function () {
           prettyPrint()
        }));
  });

  Zzbaivong
  You cannot reply to topics in this forum