Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[TUTs] Thêm liên kết đánh dấu bài trích dẫn

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 21.08.15 13:15 

  Thêm liên kết đánh dấu bài trích dẫn


  Giới thiệu

  Khi bạn trích dẫn bài viết, code này sẽ thêm liên kết đến bài đó vào nội dung.


  Demo  Hướng dẫn


  Bước 1

  ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet

  Thêm vào CSS
  Code:
  .post .quoteLink{display:inline-block;height:10px;width:12px;background:url(http://i83.servimg.com/u/f83/16/58/89/73/viewpo10.png) no-repeat transparent;margin-left:3px}

  Bước 2

  ACP >> Display >> QLTT >> Viewtopic_body

  Thêm vào cuối
  Code:
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(".post a[href*='&mode=quote']").attr("href", function () {
     return this.href + "&r=" + location.pathname.replace(/\/(t\d+(p\d+)?)\-.*/, "$1");
  });
  $(".post a[href*='/t'][href*='-quote#']").next("br").remove().end().each(function () {
     $(this).addClass("quoteLink").attr("href", function () {
          return this.href.replace("quote", location.pathname.replace(/\/t\d+(p\d+)?-(.+)/, "$2"))
     }).appendTo($(this).next("blockquote").find("cite:first"));
  });
  //]]>
  </script>

  Bước 3

  ACP >> Display >> Post & Tin nhắn >> posting_body

  Thêm vào trước {SCEDITOR}
  Code:
  <script type="text/javascript">
     //<![CDATA[
     if (/r\=t\d+(p\d+)?/.test(location.search)) {
        $("#text_editor_textarea").val("[url=http://" + location.host + "/" + GetParam("r") + "-quote#" + GetParam("p") + "][/url]" + $("#text_editor_textarea").val());
     }
     $(".post a[href*='/t'][href*='-quote#']").next("br").remove().end().each(function () {
        $(this).addClass("quoteLink").appendTo($(this).next("blockquote").find("cite:first"));
     });
     //]]>
  </script>


  Nguồn

  Zzbaivong (devs.forumvi.com)
  You cannot reply to topics in this forum