Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[Userscript] Forumotion backup templates

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 21.08.15 13:55 

  Forumotion backup templates  Userscript này sẽ giúp bạn lưu trữ tất các template (đã chỉnh sửa) của diễn đàn một cách dễ dàng.
  Tất cả template được chọn sẽ được lưu trữ trong một tập tin nén để phục hồi khi cần thiết.


  Screenshot
  Xem thêm ảnh chụp màn hình khác tại đây.


  Cập nhật


  2.0.1

  - Hỗ trợ template phiên bản Mobile.
  - Chức năng thông báo trên Desktop.
  - Cảnh báo nếu thoát khi tiến trình đang chạy.
  - Kiểm tra tính hợp lệ của tệp zip tải lên.
  - Thêm chế độ One-Click.

  0.6.1

  - Sửa lỗi trên Firefox.

  0.6.0

  - Chức năng Nhập và Xuất templates.


  Hướng dẫn


  Cài trình quản lý

  Sử dụng trình duyệt Chrome, Firefox hoặc Opera phiên bản mới nhất.

  Cài đặt tiện ích hỗ trợ userscript trước khi sử dụng:

  Cài script backup

  Cài đặt userscript Forumotion backup templates.
  Nhấn vào liên kết sau: bit.ly ForumotionBackupTemplates
  Sau khi hiện ra bảng xác nhận thì nhấn Install (Cài đặt).

  Chú ý: Đã có phiên bản Add-on / extension riêng cho từng trình duyệt. Xem tại đây.

  Sử dụng

  Truy cập ACP >> Display >> Skins >> Themes management để sử dụng.
  Rê chuột vào dấu ? để xem hướng dẫn.


  Mã nguồn

  Code:
  // ==UserScript==
  // @name         Forumotion backup templates
  // @namespace    http://devs.forumvi.com/
  // @version      2.0.1
  // @description  Export & Import forumotion Templates
  // @copyright    2014+, Zzbaivong
  // @icon         http://i19.servimg.com/u/f19/18/83/32/63/icon-610.png
  // @match        http://*/admin/index.forum?mode=export*
  // @match        http://*/admin/index.forum?*&mode=export*
  // @resource     jszip https://openuserjs.org/src/libs/baivong/jszip.js
  // @resource     jsziputils https://openuserjs.org/src/libs/baivong/jszip-utils.js
  // @resource     filesaver https://openuserjs.org/src/libs/baivong/FileSaver.js
  // @resource     zzFmBackup https://openuserjs.org/src/libs/baivong/zzFmBackup.js
  // @require      http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js
  // @run-at       document-end
  // @grant        GM_addStyle
  // @grant        GM_getResourceText
  // ==/UserScript==

  /**
   * jsZip (v2.5.0) By Stuart Knightley <http://stuartk.com/jszip>
   * jszip-utils (v0.0.2) By Stuart Knightley, David Duponchel <http://stuk.github.io/jszip-utils>
   * FileSaver (2015-05-07) By Eli Grey <http://eligrey.com>
   * zzFmBackup (v2.0.1) By Zzbaivong <http://devs.forumvi.com>
   */

  function addscript(source) {
      $("<script>", {
          type: "text/javascript",
          text: source
      }).appendTo("head");
  }

  GM_addStyle("#zzBackup fieldset{counter-reset:section;border:1px solid #07f}#zzBackup legend{color:#e000a2}#zzBackup ol{margin:5px 0 15px;list-style:none outside none}#zzBackup li:before{counter-increment:section;content:counter(section) '.';width:30px;display:inline-block;text-align:right;margin-right:5px}.backupOption{font-size:18px;color:#00a8a1}#importNoti strong{color:#DA4FB8}#zzBackup dt label{display:block;margin-top:10px;color:#777}#zzBackup dt label:hover{color:#111}#zzBackup label input:checked ~ span{color:#0094CA}.buttonOne{display:none;margin-top:10px;padding:7px 20px;background:#f90e5e;color:#FFF;font-weight:700;border:3px solid #DDD}.buttonOne:hover{border-color:#444;cursor:pointer}.buttonOne:active{background:#444}#zzBackup :disabled,#zzBackup :disabled ~ span{color:#999;cursor:not-allowed}");
  addscript(GM_getResourceText("jszip"));
  addscript(GM_getResourceText("jsziputils"));
  addscript(GM_getResourceText("filesaver"));
  addscript(GM_getResourceText("zzFmBackup"));

  Chi tiết mã nguồn xem trên Github: https://github.com/baivong/ForumotionBackupTemplates


  Tác giả


  Zzbaivong: zzFmBackup (v2.0.1)

  Cảm ơn

  Juskteez đã dịch code này sang ngôn ngữ English.
  Stuart Knightley: jsZip (v2.5.0)
  Stuart Knightley, David Duponchel: jszip-utils (v0.0.2)
  Eli Grey: FileSaver (2015-05-07)
  Tags: #template #userscript #backup
  You cannot reply to topics in this forum