Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[jQ Plugin] zzImgUr 1.6 - Upload ảnh lên ImgUr dùng HTML5

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 21.08.15 13:43 

  zzImgUr Ver 1.6
  Tác giả: Zzbaivong

  Chức năng:


  1. Tải ảnh không giảm chất lượng nhờ dùng host ImgUr.
  2. Không sử dụng PHP, chỉ dùng HTML5 và javascript, CSS để định dạng.
  3. Sử dụng dễ dàng 7 định dạng BBcode mặc định, hoặc có thể tùy biến dữ liệu với 7 định dạng link.
  4. Ảnh sau khi tải lên có thể cập nhật trực tiếp vào khung soạn thảo.
  5. Có thể xóa ảnh, và loại bỏ dữ liệu trong khung soạn thảo dễ dàng.
  6. Dễ dàng chuyển đổi 2 phương pháp tải ảnh thông dụng từ máy tính và từ liên kết.
  7. Giao diện hiện đại với đầy đủ thông tin tiến trình tải ảnh.
  8. Tự chuyển về giao diện mini khi chiều rộng hẹp hơn 220px.
  9. Kiểm soát định dạng, các ảnh trùng lặp và giới hạn 10 ảnh tối đa mỗi lượt, giúp tiết kiệm băng thông (vì mỗi app đăng ký trên ImgUr bị giới hạn).


  Thông tin cập nhật:

  Ver 1.6:
  Bổ sung và loại bỏ các tham số không cần thiết.
  Bổ sung tùy biến định dạng BBcode IN HOA.
  Thêm giao diện mini khi chiều rộng nhỏ hơn 220px.
  Dùng CSS Sprites cho các icon.
  Sửa lỗi nút Thêm URL.

  Ver 1.5:
  Bổ sung và sửa chữa các tham số.

  Ver 1.4:
  Viết lại cấu trúc, tối thiểu lỗi do css ngoài plugin.
  Bổ sung tham số.
  Thêm thông báo chi tiết trong chế độ tải ảnh từ URL.

  Ver 1.3:
  Nâng cấp, cho phép tùy biến dữ liệu xuất ra sau khi upload.

  Ver 1.2
  Nâng cấp jQuery plugin zzImgUr.
  Bổ sung tham số.

  Ver 1.1
  Viết jQuery plugin zzImgUr.
  Viết lại cấu trúc và giao diện.

  Ver 1.0
  Thêm chức năng up ảnh từ liên kết.
  Sửa lỗi giao diện trên Firefox.
  Đặt biến tùy chỉnh và biến ngôn ngữ.

  Ver 1.0
  Nâng cấp chức năng xóa ảnh sau khi tải.

  Ver 0.9
  Sửa lỗi xóa ảnh.
  Sữa lỗi chức năng làm mới.
  Viết lại quy trình chọn và tải ảnh.
  Giới hạn tối đa 10 ảnh cho mỗi lượt tải.

  Ver 0.8
  Sửa lỗi do các định dạng không hợp lệ.
  Điều chỉnh code báo lỗi, xóa ảnh và chức năng làm mới.
  Xuất BBcode ảnh đã tải xong vào khung soạn thảo.

  Ver 0.7
  Cho phép xóa ảnh đã chọn và xóa ảnh đã tải lên.
  Chức năng làm mới đế bắt đầu lượt tải khác.
  Bộ đếm ảnh đã chọn và đã tải.
  Hiệu ứng khi tải xong.

  Ver 0.6
  Thêm thanh tiến trình tải ảnh.

  Ver 0.5
  Lọc ảnh trùng khi chọn.
  Tùy chỉnh định dạng BBcode.

  ...

  Ver 0.2
  Sửa lỗi cross domain bởi Zero.

  Ver 0.1
  Xuất thông số ảnh đã tải lên vào console.

  http://jsfiddle.net/baivong/NvrQX/embedded/result,js,html/

  Demo: http://goo.gl/mjYR0fDownload: http://goo.gl/fLc7Yp

  Hướng dẫn:

  Bước 1: Đăng ký Client ID tại https://api.imgur.com/oauth2/addclient


  • Application name: Đặt tên app tùy ý
  • Authorization type: Chọn dòng thứ 2 hoặc 3
  • Authorization callback URL: /
  • Application website: Tên miền của diễn đàn bạn
  • Email: Điền email của bạn
  • Description: Ghi chú cho app


  Hướng dẫn bằng ảnh:


  Bước 2: Cài đặt:
  jQuery plugin zzImgUr hoạt động tốt với thư viện jQuery phiên bản 1.9.1 hoặc cao hơn.
  Code:
  <!-- zzImgUr CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="./source/zzImgUr.css" type="text/css" media="screen" />
  <!-- Thư viện jQuery 1.9.1 hoặc cao hơn -->
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- zzImgUr plugin -->
  <script type="text/javascript" src="./source/zzImgUr.js"></script>

  Bước 3: Sử dụng

  Gọi hàm zzImgUr với tham số tối thiểu là Client ID đã đăng ký ở Bước 1.

  Code:
  $(selector).zzImgUr({
   cliendID: "CLIEND-ID"
  });

  Trong code trên selector sẽ là nơi công cụ upload được gắn vào.

  THAM SỐ PHÂN LOẠIGHI CHÚ
  cliendID stringĐây là tham số bắt buộc. Đăng ký tại https://api.imgur.com/oauth2/addclient
  mode stringChế độ tải ảnh mặc định, người dùng vẫn có thể chuyển đổi chế độ tải ảnh bằng nút chức năng. Dùng "url" cho chế độ tải ảnh từ liên kết.
  format stringCó 7 định dạng BBcode mặc định o|s|b|t|m|l|h và null. Xem thêm hướng dẫn tùy biến bên dưới.
  css objectThiết đặt css cho công cụ upload.
  max numberGiới hạn số lượng ảnh tải lên trong 1 lượt.
  loading image URLBiểu tượng đang tải, hiển thị khi đang tải ảnh.
  lang objectTùy chỉnh ngôn ngữ cho các thông báo
  success functionHàm chạy sau khi tải ảnh xong
  input functionHàm chạy sau khi tạo input
  remove functionHàm chạy sau khi ảnh xóa thành công

  Các tham số mặc định:

  Code:
  $(selector).zzImgUr({
   cliendID: "CLIEND-ID",
   mode: "file",
   format: "o,",
   css: {
   width: "100%"
   },
   max: 10,
   loading: "./source/images/loading.gif",
   lang: {
   noID: "Ứng dụng chưa đăng ký",
   addImage: "Chọn ảnh",
   addURL: "Thêm URL",
   reset: "Làm mới",
   upload: "Tải lên",
   choose: "Đã chọn",
   waitConnect: "Đang kết nối...",
   waitUpload: "Đang tải lên...",
   noteURL: "Nhập URL ảnh vào đây:",
   errContact: '<a href="http://devs.forumvi.com/t131-jq-plugin-jquery-plugin-zzimgur#831" rel="nofollow" target="_blank">Nhấn vào đây</a> để báo lỗi.',
   errURL: "URL không truy cập được.",
   errSize: "URL lỗi hoặc kích thước quá nhỏ.",
   errRepeat: "URL không hợp lệ hoặc đã được sử dụng."
   },
   success: function (firstVal, arrVal) {
   },
   input: function (arrInput) {
   arrInput.click(function () {
   this.select();
   });
   },
   remove: function (firstVal, arrVal) {
   }
  });


  Hướng dẫn tùy biến định dạng ảnh:

  Bảng thống kê định dạng ảnh:

  HẬU TỐTÊNKÍCH THƯỚCGIỮ TỈ LỆ ẢNH
  sSmall Square90x90Không
  bBig Square160x160Không
  tSmall Yesumbnail 160x160
  mMedium Thumbnail320x320
  lLarge Thumbnail640x640
  hHuge Thumbnail1024x1024
  oOriginalKhông đổi

  Có 7 giá trị BBcode mặc định tương ứng với 7 hậu tố.
  Khi bạn sử dụng riêng từng tên hậu tố, định dạng ảnh sẽ là BBcode với URL là ảnh gốc, còn IMG tương ứng với hậu tố, trừ hậu tố o.
  Code:
  format = "s" // Ví dụ: [url=http://i.imgur.com/YtCJ2HJs.jpg][img]http://i.imgur.com/YtCJ2HJ.jpg[/img][/url]
  Hậu tố o, định dạng ảnh sẽ là BBcode IMG cho ảnh gốc.
  Code:
  format = "o" // Ví dụ: [img]http://i.imgur.com/YtCJ2HJ.jpg[/img]
  Nếu bạn không đặt hậu tố, tức là null, thì định dạng sẽ là URL ảnh gốc.
  Code:
  format = "" // Ví dụ: http://i.imgur.com/YtCJ2HJ.jpg
  Sử dụng hậu tố IN HOA để xuất định dạng BBcode IN HOA.
  Code:
  format = "O" // Ví dụ: [IMG]http://i.imgur.com/YtCJ2HJ.jpg[/IMG]

  Để xuất ra nhiều định dạng ảnh, bạn dùng dấu , để ngăn cách giữa các định dạng.
  Code:
  format = "s, o" // Ví dụ: [url=http://i.imgur.com/YtCJ2HJs.jpg][img]http://i.imgur.com/YtCJ2HJ.jpg[/img][/url] và [img]http://i.imgur.com/YtCJ2HJ.jpg[/img]
  Code:
  format = "S, O" // Ví dụ: [URL=http://i.imgur.com/YtCJ2HJs.jpg][IMG]http://i.imgur.com/YtCJ2HJ.jpg[/IMG][/URL] và [IMG]http://i.imgur.com/YtCJ2HJ.jpg[/URL]

  Để tùy biến, bạn đặt hậu tố vào giữa 2 dấu ngoặc nhọn. Lúc này nó sẽ là URL tương ứng với hậu tố đó.
  Code:
  format = "<a class='lightbox' href='{o}'><img src='{l}' alt='640x640' /></a>, <img src='{h}' alt='1024x1024' />"
  // Ví dụ: <a class='lightbox' href='http://i.imgur.com/YtCJ2HJ.jpg'><img src='http://i.imgur.com/YtCJ2HJl.jpg' alt='640x640' /></a> và <img src='http://i.imgur.com/YtCJ2HJh.jpg' alt='1024x1024' />

  Lưu ý: Khi bạn sử dụng từ 2 định dạng ở lên, khi tải xong, sẽ hiển thị 2 định dạng đầu tiên, rê chuột vào để hiện toàn bộ.


  Hướng dẫn truy xuất dữ liệu:

  Bạn cần quan tâm đến 2 function successremove.
  Code:
  success: function (firstVal, arrVal) {} // Thực hiện sau khi tải ảnh hoàn tất
  remove: function (firstVal, arrVal) {} // Thực hiện sau khi xóa ảnh hoàn tất
  Dữ liệu ảnh sau khi tải và sau khi xóa sẽ tương ứng với tùy biến định dạng (format).

  • firstVal: Giá trị đầu tiên
  • arrVal: Mảng (array) chứa tất cả các giá trị. Có nghĩa là:
   Code:
   firstVal == arrVal[0]  Xem ví dụ: http://jsfiddle.net/baivong/cSLgW/
  Tags: #jq-plugin
  You cannot reply to topics in this forum