Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[jQ plugin] replaceText - Thay thế từ một cách đơn giản

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 21.08.15 13:42 

  jQ plugin: replaceText Ver 0.3
  Tác giả: Zzbaivong


  Chức năng: replaceText giúp bạn thay thế một hoặc nhiều từ (cụm từ) một cách đơn giản và trả lại nội dung đã cập nhật.


  Cài đặt: Xem thông tin và cập nhật mới nhất tại: https://github.com/baivong/replacetext

  Code:
  <!-- Thư viện jQuery 1.4.3+ -->
  <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.3/jquery.min.js"></script>
  <!-- replaceText plugin -->
  <script type="text/javascript" src="./source/replacetext.js"></script>


  Cách dùng: Gọi hàm replaceText tại phần tử chứa từ (cụm từ) cần chuyển.

  Code:
  $(selector).replaceText({
   key: value
  });
  Trong đó:
  key: Từ (cụm từ) cần thay thế.
  value: nội dung sẽ thay thế, có thể sử dụng HTML.
  Thêm các cặp key - value tương ứng số từ (cụm từ) cần chuyển, cách nhau bằng dấu phẩy (,) trừ cặp cuối cùng. Ví dụ:
  Code:
  $(selector).replaceText({
   "devs.forumvi.com": "devs.forumvi.com",
   "admin": "Zzbaivong"
  });
  Ứng dụng trong forumotion

  ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript Codes >> Create a new javascript:
  Title: replaceText - devs.forumvi.com
  Placement: In all the pages
  Javascript Code * :
  Code:
  /* jQuery plugin replaceText v0.3 <http://www.devs.cf/> Copyright (c) 2014+ zzbaivong */
  (function ($) {
   $.fn.replaceText = function (a) {
   var c = $.extend({}, a);
   return this.each(function (a, f) {
   $(this).html(function () {
   var b = this.innerHTML;
   $.each(Object.keys(c), function (a, d) {
   var e = RegExp(d.replace(/("|\'|\(|\)|\[|\]|\.|\*|\!|\?|\$|\||\+|\^|\/|\,|\;)/g, "\\$1"), "gi");
   b = b.replace(e, c[d])
   });
   return b
   })
   })
   };
  }(jQuery));

  [*]: Để sử dụng những ứng dụng dưới đây, bạn thêm code vào cuối file javascript replaceText đã tạo ở trên.

  1 - Việt hóa trang cá nhân:
  Code:
  $(function () {
   if (_userdata["user_lang"] == "vi" && /\/u\d+/.test(location.pathname)) {
   $("#tabs a > span").replaceText({
   "Visitor messages": "Tường nhà",
   "Statistics": "Hoạt động",
   "Friends": "Bạn bè",
   "Contact": "Liên hệ"
   });
   $("#profile-advanced-details li > label").replaceText({
   "Points": "Tài sản",
   "Average per post": "Trung bình mỗi bài",
   "Reputation": "Uy tín",
   "Positive votes received": "Số phiếu thuận",
   "Negative votes received": "Số phiếu chống",
   "Thanks received": "Được cảm ơn",
   "Positive votes given": "Bỏ phiếu thuận",
   "Negative votes given ": "Bỏ phiếu chống",
   "Thanks given": "Đã cảm ơn",
   "Latest topic": "Lần tạo chủ đề gần đây",
   "Find all topics where": "Tìm tất cả chủ đề",
   "has posted in": "đã thảo luận",
   "Latest post": "Lần đăng bài gần đây",
   "Find all messages posted by": "Tìm tất cả bài viết đăng bởi",
   "Visitor messages number": "Số tin trên tường",
   "Last visitor message": "Lần đăng tin gần đây",
   "visitor messages": "tường",
   "Send a new message on": "Gửi một tin lên tường của",
   " profile": "",
   "Number of friends": "Số bạn bè",
   "Private messages": "Số tin nhắn riêng",
   "Last visit": "Lần truy cập gần đây"
   });
   $("#profile-advanced-details legend").replaceText({
   "Points": "Tài sản",
   "Reputation": "Uy tín",
   "Visitor messages": "Tường nhà"
   });
   $("#profile-advanced-details li").replaceText({
   "</label> Today at": "</label> Hôm nay",
   "</label> Yesterday at": "</label> Hôm qua",
   "</label> Never": "</label> Chưa có"
   });
   $("#profile-advanced-details .message-header").replaceText({
   'title="Message"> by <': 'title="Message"><'
   });
   $("#profile-advanced-details .message-text").replaceText({
   '</a><br>Rank: ': '</a><br>Cấp bậc: '
   });
   $("#profile-advanced-details .message-date").replaceText({
   "Today at": "Hôm nay",
   "Yesterday at": "Hôm qua"
   });
   $("#profile-advanced-details .subtitle").replaceText({
   "Visitor messages": "Tường nhà",
   "Messages from": "đến",
   " on ": " trong ",
   " to ": " đến ",
   "Statistics": "Thống kê hoạt động",
   "friends": "bạn bè",
   "Contact user": "Liên hệ với"
   });
   $("#profile-advanced-details .main-content:not(fieldset)").replaceText({
   "has no friends yet": "chưa có bạn bè",
   "No message.": "Chưa đăng tin"
   });
   }
  });

  2 - Việt hóa tab trong UCP:
  Code:
  $(function () {
   if ((GetParam("search_id") == "draftsearch" || GetParam("search_id") == "favouritesearch" || GetParam("search_id") == "watchsearch" || GetParam("mode") == "editprofile") && _userdata["user_lang"] == "vi") {
   $("#tabs a > span").replaceText({
   "Thông báo": "Thông tin",
   "Giao diện": "Tùy chọn",
   "Friends and foes": "Bạn và thù",
   "Notifications": "Thông báo",
   "Topic(s) being watched": "Đang theo dõi",
   "Favourites": "Ưa thích",
   "Drafts": "Nháp",
   "Facebook invite": "Mời bạn facebook",
   "Attachments": "Tệp đính kèm"
   });
   }
  });

  3 - Thay thế tên miền cũ trong bài viết:
  Code:
  $(function () {
   $(".postbody").replaceText({
   "devs.forumvi.com": "devs.cf"
   });
  });
  Lưu ý: Sử dụng tên miền của bạn.

  4 - Đánh dấu các từ khóa quan trọng trong bài viết:
  Code:
  $(function () {
   $(".postbody").replaceText({
   "CSS": "<a href='http://vi.wikipedia.org/wiki/CSS' title='CSS là từ viết tắt của từ viết tắt của Cascading Style Sheet, được dùng để miêu tả cách trình bày các tài liệu viết bằng ngôn ngữ HTML và XHTML.'>CSS</a>",
   "Zzbaivong": "<strong data-tooltip='Người sáng lập devs forumvi'>Zzbaivong</strong>"
   });
  });
  Lưu ý: Trên đây chỉ là ví dụ mẫu, hãy sử dụng những từ khóa của bạn.


  Zzbaivong

  Tags: #jq-plugin
  You cannot reply to topics in this forum