Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[jQ plugin] GoogleURLShortener - Rút gọn liên kết sử dụng Google URL Shortener API

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 21.08.15 13:41 

  jQ plugin: GoogleURLShortener Ver 0.1
  Tác giả: Zzbaivong


  Chức năng: Rút gọn hoặc Kiểm tra liên kết sử dụng Google URL Shortener API


  Cài đặt: Xem thông tin và cập nhật mới nhất tại: https://github.com/baivong/GoogleURLShortener

  Code:
  <!-- Thư viện jQuery 1.2.0+ -->
  <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
  <!-- replaceText plugin -->
  <script type="text/javascript" src="./googleurlshortener.min.js"></script>


  Cách dùng:

  Code:
  $.GoogleURLShortener({
   key: null,
   mode: "auto",
   url: null,
   success: function (url, response) {},
   error: function (message, response) {}
  });
  Trong đó:

  • key: API key - khóa này không bắt buộc - dùng để quản lý ứng dụng.
  • mode: Chuyển đổi chế độ sử dụng long|short|auto

   • long: Tạo URL rút gọn
   • short: Lấy URL gốc
   • auto: Tự động chọn chế độ theo URL nhập vào


  • url: URL sẽ được rút gọn hoặc kiểm tra, nhập tương ứng với thông số mode.
  • success: Xử lý khi hoàn thành
  • error: Xử lý nếu xảy ra lỗi


  Hướng dẫn đăng ký API key:
  Lưu ý: Trong GoogleURLShortener, API key không phải là khóa bắt buộc, bạn có thể sử dụng plugin mà không cần nó. Tuy nhiên nếu bạn muốn giới hạn tên miền cho ứng dụng, bạn sẽ phải điền thông số này.

  Đăng ký tại: https://console.developers.google.com


  Tạo một Project nếu chưa có


  Kích hoạt URL Shortener API


  Đăng ký API key và giới hạn tên miền sử dụng


  Ví dụ cách sử dụng với thông số cơ bản

  HTML
  Code:
  <form action="javascript:;">
   <input type="url" value="" placeholder="Nhập URL vào đây" required />
   <p style="color:red">Kết quả</p>
   <button>Click</button>
  </form>
  Javascript
  Code:
  $("button").click(function () {
   $.GoogleURLShortener({
   url: $("input").val(),
   success: function (url, response) {
   $("p").text(url);
   },
   error: function (message, response) {
   $("p").text(message);
   }
   });
  });

  http://jsfiddle.net/baivong/LZyr9/embedded/result%2Ccss%2Chtml%2Cjs/


  Zzbaivong

  Tags: #jq-plugin
  You cannot reply to topics in this forum