Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[SCEditor] Giới hạn ký tự tối thiểu khi đăng bài

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 21.08.15 13:29 

  Giới hạn ký tự tối thiểu khi đăng bài cho SCEditor


  Giới thiệu

  Đặt số ký tự tối thiểu trước khi cho phép thành viên đăng bài, nếu bài viết ngăn hơn giới hạn sẽ xuất hiện một thông báo nhắc nhở.


  Demo


  Nhắc nhở khi bài viết quá ngắn


  Hướng dẫn


  ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript codes management >> Create a new javascript

  Title * : Giới hạn ký tự tối thiểu
  Placement : In all the pages
  Javascript Code * :
  Code:
  $(function() {  
      var min = 10,
              a;  
      $("input[name='post']").click(function() {    
          a = $("#text_editor_textarea").sceditor("instance").val().replace(/\s|\[\/?(b|i|u|strike|list(=(1|a))?|\*|quote(=".+")?|hr|code|spoiler(=[^\[\]]*)?|hide|table|tr|td|img.+\/img|flash.+\/flash|youtube.+\/youtube|dailymotion.+\/dailymotion|size(=\d+)?|color(=#.{6})?|font(=[^\[\]]*)?|url(=[^\s\[\]]*)?|rand|flipv|fliph|blur|fade|wow|sub|sup|updown|scroll|justify|right|center|left)\]/gi, '').length;    
          if (min > a) return alert("Bài viết quá ngắn!\nSố ký tự tối thiểu là " + min + " ký tự.\nBạn cần viết thêm " + (min - a) + " ký tự nữa mới có thể gửi bài."), !1  
      })
  });
  Chú ý: Trong code trên, 10 là số ký tự tối thiểu để thành viên có thể đăng bài viết. Bạn có thể thay đổi nó bằng số bạn muốn, tùy theo tình hình diễn đàn.


  Nguồn

  Zzbaivong (devs.forumvi.com)
  Tags: #sceditor
  You cannot reply to topics in this forum