Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[TUTs] Thống kê bài viết 5 cột

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 21.08.15 13:26 

  Thống kê bài viết 5 cột


  Chức năng

  Thống kê bài viết, với 5 cột, 7 thông tin:

  1. 12 bài viết mới nhất
  2. 5 chủ đề được xem nhiều nhất
  3. 5 chủ đề thảo luận nhiều nhất
  4. 5 thành viên tạo chủ đề nhiều nhất
  5. 5 thành viên gửi bài nhiều nhất
  6. 5 thành viên gửi bài nhiều nhất tuần
  7. 5 thành viên gửi bài nhiều nhất tháng  Demo


  Hiển thị tốt ở diễn đàn hẹp


  Không gặp vấn đề gì ở diễn đàn rộng


  Hướng dẫn


  Bước 1

  ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet

  Thêm vào CSS:
  Code:
  /* Latest topics */
  #content-container div#main{margin-bottom:0}
  *+ html #content-container div#main{margin-left:0;margin-right:0}
  #content-container div#left{float:none;width:100%}
  #left{margin:30px 0}
  #left,#left *,#left li:before{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}
  #left table.table{border-collapse:collapse;empty-cells:show;table-layout:fixed;width:100%}
  #left a{text-decoration:none}
  #left td{width:25%;vertical-align:top;border-width:0 1px}
  #left .double{border-left:0;width:50%}
  #left li{position:relative;width:100%;list-style-type:none;height:22px;line-height:24px;border-bottom:1px dashed #CCC;counter-increment:Zzindex}
  #left li:before{content:counter(Zzindex);display:block;height:16px;background:#98D0FF;position:absolute;left:-23px;font-size:11px;top:5px;border-radius:2px;text-align:center;width:18px;color:#FFF;line-height:16px}
  #left li:after{content:" ";background:#98D0FF;display:block;width:6px;height:6px;position:absolute;top:10px;left:-8px;transform:rotate(45deg);-ms-transform:rotate(45deg);-webkit-transform:rotate(45deg)}
  #left li:nth-child(1):before,#left li:nth-child(1):after{background:red}
  #left li:nth-child(2):before,#left li:nth-child(2):after{background:#d47a2a}
  #left li:nth-child(3):before,#left li:nth-child(3):after{background:#b9ba45}
  #left li:nth-child(4):before,#left li:nth-child(4):after{background:#aad655}
  #left li:nth-child(5):before,#left li:nth-child(5):after{background:#55e7aa}
  #left a{overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;display:block;width:60%;height:inherit}
  #active_topics a,#viewed_topics a{width:70%}
  #left #recent_topics a{width:80%}
  #left .lastRight{right:0;text-align:right;position:absolute;top:0;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;left:auto}
  #left ul,#left th{padding-left:34px;padding-right:10px;margin:0}
  #left ul{height:114px}
  #left .changeLast{border:0 none!important;background:inherit;margin-top:0!important;margin-bottom:-1px;padding:0!important}
  #left .changeLast,#left th h2{color:#777}
  #left th{width:25%;vertical-align:middle}
  th.topicLast{border-top:1px solid #F3F3F3!important}
  th.double{text-align:left}
  #recent_topics li{margin:.5px 0}
  #left #recent_topics .lastRight{width:20%!important}
  .half li:nth-child(6),.half li:nth-child(7),.half li:nth-child(8),.half li:nth-child(9),.half li:nth-child(10),#active_starters,#users_month{display:none}
  /* Tooltip */
  #tooltip{background-color:#FFF;border:2px solid #333;color:#131313;max-width:550px;padding:10px}


  Bước 2

  ACP >> Display >> QLTT

  over_header: Tìm và xóa đoạn sau
  Code:
  <div id="{ID_LEFT}">
          <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
          {giefmod_index1.MODVAR}
          <!-- BEGIN saut -->
          <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
          <!-- END saut -->
          <!-- END giefmod_index1 -->
  </div>

  index_body: Tìm
  Code:
  {CHATBOX_TOP}

  ...và thêm vào trước nó:
  Code:
  <div id="{ID_LEFT}" class="main">
   <div class="main-head">
   <div class="page-title">
   <h2>Thống kê bài viết</h2>
   </div>
   </div>
   <div class="main-content">
   <table cellspacing="0" class="table">
   <tbody class="statused">
   <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
   {giefmod_index1.MODVAR}
   <!-- END giefmod_index1 -->
   </tbody>
   </table>
   </div>
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
   var versionMinor = parseFloat(navigator.appVersion),
   versionMajor = parseInt(versionMinor),
   IE = document.all && !window.opera && 7 > versionMajor,
   IE7 = document.all && !window.opera && 7 <= versionMajor,
   OP = window.opera,
   FF = document.getElementById,
   NS = document.layers;

   function get_item(a, c) {
   if (IE) return c ? window.opener.document.all[a] : document.all[a];
   if (FF) return c ? window.opener.document.getElementById(a) : document.getElementById(a);
   if (NS) return c ? window.opener.document.layers[a] : document.layers[a]
   }

   var current_tooltip;

   function show_tooltip(a, c) {
   var b = get_item("tooltip");
   b || (b = document.createElement("div"), b.setAttribute("id", "tooltip"), document.body.appendChild(b));
   b.style.zIndex = 1000;
   b.style.position = "absolute";
   b.innerHTML = "<p>" + c + "</p>";
   b.style.visibility = "visible";
   a.onmousemove = move_tooltip;
   a.onmouseout = function() {
   b.style.visibility = "hidden"
   };
   a.title = ""
   }
   var offsetxpoint = -60,
   offsetypoint = 20,
   real_body = document.compatMode && "BackCompat" != document.compatMode ? document.documentElement : document.body,
   real_body = document.documentElement ? document.documentElement : document.body;

   function move_tooltip(a) {
   var c = !IE ? a.pageX : event.clientX + real_body.scrollLeft,
   d = !IE ? a.pageY : event.clientY + real_body.scrollTop,
   b = IE && !window.opera ? real_body.clientWidth - event.clientX - offsetxpoint : window.innerWidth - a.clientX - offsetxpoint - 20,
   e = IE && !window.opera ? real_body.clientHeight - event.clientY - offsetypoint : window.innerHeight - a.clientY - offsetypoint - 20,
   f = 0 > offsetxpoint ? -1 * offsetxpoint : -1E3;
   current_tooltip = get_item("tooltip");
   current_tooltip.style.left = b < current_tooltip.offsetWidth ? IE ? real_body.scrollLeft + event.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px" : window.pageXOffset + a.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px" : c < f ? "5px" : c + offsetxpoint + "px";
   current_tooltip.style.top = e < current_tooltip.offsetHeight ? IE ? real_body.scrollTop + event.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px" : window.pageYOffset + a.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px" : d + offsetypoint + "px"
   }
   $("#recent_topics li a:first-child").mouseover(function() {
   show_tooltip(this, $(this).next().html())
   });
   $("#active_topics a, #viewed_topics a").mouseover(function() {
   show_tooltip(this, $(this).prev().text().replace(/(.*)\s-\s\d+.+/, "$1"));
   }).after(function() {
   return '<span class="lastRight">' + this.title.replace(/.*\s-\s(\d+.+)/, "$1") + '</span>'
   });
   $(".changeLast").change(function() {
   $(".half.group_" + $(this).data("group")).hide();
   $("#" + this.value).show();
   });
   //]]>
   </script>
  </div>


  Bước 3

  ACP >> Display >> Portal

  Thay thế toàn bộ các temp sau:

  mod_most_active_starters:
  Code:
  <!--<td>-->
   <ul id="active_starters" class="half group_post">
   <!-- BEGIN POSTER -->
   <li>
   {POSTER.NAME}
   <span class="lastRight">
   {POSTER.NB_TOPICS}
   </span>
   </li>
   <!-- END POSTER -->
   </ul>
  </td>

  mod_most_active_topics:
  Code:
  <tr>
   <th class="topicLast">
   <h2>Thảo luận nhiều nhất</h2>
   </th>
   <th class="topicLast">
   <h2>Lượt xem nhiều nhất</h2>
   </th>
  </tr>
  <tr>
   <td>
   <ul id="active_topics" class="half">
   <!-- BEGIN TOPIC -->
   <li>
   <span style="display:none">{TOPIC.TITLE}</span>
   <a href="{TOPIC.LINK}" title="{TOPIC.TITLE}">{TOPIC.NAME}</a>
   </li>
   <!-- END TOPIC -->
   </ul>
   </td>
  <!--</tr>-->

  mod_most_viewed_topics:
  Code:
  <!--<tr>-->
   <td>
   <ul id="viewed_topics" class="half">
   <!-- BEGIN TOPIC -->
   <li>
   <span style="display:none">{TOPIC.TITLE}</span>
   <a href="{TOPIC.LINK}" title="{TOPIC.TITLE}">{TOPIC.NAME}</a>
   </li>
   <!-- END TOPIC -->
   </ul>
   </td>
  </tr>

  mod_recent_topics:
  Code:
  <!-- BEGIN classical_row -->
  <tr>
   <th class="double">
   <h2>Bài viết mới
   <span class="right">Người gửi cuối</span>
   </h2>
   </th>
   <th>
   <select class="changeLast" data-group="post">
   <option value="top_posters">Viết bài nhiều nhất</option>
   <option value="active_starters">Tạo chủ đề nhiều nhất</option>
   </select>
   </th>
   <th>
   <select class="changeLast" data-group="time">
   <option value="users_week">Tích cực nhất tuần</option>
   <option value="users_month">Tích cực nhất tháng</option>
   </select>
   </th>
  </tr>
  <tr>
   <td class="double" rowspan="3">
   <ul id="recent_topics">
   <!-- BEGIN recent_topic_row -->
   <li>
   <a href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a>
   <div class="tooltip_data" style="display:none">
   <p>
   <span style="color:red">Tiêu đề</span>: {classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}
   </p>
   <p>
   <span style="color:blue">Gửi lúc</span>: {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}
   </p>
   </div>

   <!-- BEGIN switch_poster -->
   <a class="lastRight" href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>
   <!-- END switch_poster -->
   <!-- BEGIN switch_poster_guest -->
   <span class="lastRight">
   {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}
   </span>
   <!-- END switch_poster_guest -->
   </li>
   <!-- END recent_topic_row -->
   </ul>
   </td>
  <!-- </tr> -->
  <!-- END classical_row -->

  mod_top_post_users_month:
  Code:
  <!--<tr>-->
   <!--<td>-->
   <ul id="users_month" class="half group_time">
   <!-- BEGIN POSTER -->
   <li>
   {POSTER.NAME}
   <span class="lastRight">
   {POSTER.NB_POSTS}
   </span>
   </li>
   <!-- END POSTER -->
   </ul>
   </td>
  </tr>

  mod_top_post_users_week:
  Code:
  <td>
   <ul id="users_week" class="half group_time">
   <!-- BEGIN POSTER -->
   <li>
   {POSTER.NAME}
   <span class="lastRight">
   {POSTER.NB_POSTS}
   </span>
   </li>
   <!-- END POSTER -->
   </ul>
  <!--</td>-->

  mod_top_posters:
  Code:
  <td>
   <ul id="top_posters" class="half group_post">
   <!-- BEGIN POSTER -->
   <li>
   {POSTER.NAME}
   <span class="lastRight">
   {POSTER.NB_POSTS}
   </span>
   </li>
   <!-- END POSTER -->
   </ul>
  <!--</td>-->


  Bước 4

  ACP >> Modules >> Portal & Widgets >> Forum widgets management


  Kích hoạt cột widget trái


  Xắp xếp widget theo thứ tự


  Tùy chỉnh recent topics


  Nguồn

  Zzbaivong (devs.forumvi.com)
  Tags: #tutorial #latest-topics
  You cannot reply to topics in this forum