Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[TUTs] Tạo tiền tố tự động theo tên chuyên mục khi gửi bài

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 21.08.15 13:24 

  Tạo tiền tố tự động theo tên chuyên mục khi gửi bài  Giới thiệu

  Code này sẽ tự tạo thêm tiền tố(prefix) vào đầu tiêu đề khi bạn bắt đầu đăng bài mới, tiền tố này sẽ thay đổi tùy theo tên chuyên mục. Vì trong thống kê bài viết mới của forumotion không có thông tin chuyên mục, nên với cách này bạn sẽ có thể biết được điều đó.


  Hướng dẫn


  ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript codes management >> Create a new javascript

  Title * : Tạo tiền tố tự động
  Placement : In all the pages
  Javascript Code * :
  Code:
  $(function() {
   var $forumId = $('input[name="f"]'),
   $subjectInput = $('input[name="subject"]'),
   $selectBox = $('select[name="selected_id"]');
   if ($forumId.length && $subjectInput.length && $selectBox.length && "/post" == location.pathname) {
   var prefix = '[' + $selectBox.find('option[value="f' + $forumId.val() + '"]').text().match(/[\|\s\-]+([^\|]+)/)[1] + '] ';
   if (!/^(1|2)$/.test($forumId.val()) && $subjectInput.val().indexOf(prefix) === -1) {
   $subjectInput.val(prefix + $subjectInput.val());
   }
   }
  });

  Ghi chú:

  Trong hướng dẫn trên ở dòng 7, có đoạn:
  Code:
  !/^(1|2)$/.test($forumId.val()) &&

  Đây là đoạn code loại trừ chuyên mục không tự tạo tiền tố. Trong đó 1 và 2 là Forum Id của chuyên mục.

  Nếu bạn muốn tạo tiền tố tự động cho toàn diễn đàn thì xóa đoạn code đó đi.

  Nếu bạn muốn loại trừ chuyên mục nào thì thay thế số 1 và 2 bằng Forum Id tương ứng. Ví dụ:
  Loại trừ chuyên mục 10, sửa (1|2) thành (10)
  Loại trừ chuyên mục 10, 20, 30 (1|2) thành (10|20|30) chú ý dấu | ngăn cách giữa các Forum Id.

  Nếu bạn muốn chỉ tạo tiền tố cho chuyên mục 1 và 2 thì xóa dấu ! đi.

  Sử dụng chung với zzPrefix sẽ cho kết quả tốt nhất.


  Nguồn


  Zzbaivong (devs.forumvi.com)
  Tags: #tutorial
  You cannot reply to topics in this forum