Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[Tip] Một số cách dùng ajax trong forumotion

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 21.08.15 13:11 

  1. Gửi bài viết mới (new topic)
  Code:
  $.post("/post", {
     mode: "newtopic",
     f: "<forum_id>",
     subject: "<Tiêu_đề>",
     message: "<Nội_dung>",
     post: "Ok"
  }).done(function (data) {
     // Xử lý các lỗi từ chối như giới hạn thời gian, chưa đăng nhập, chuyên mục khóa...
     // Xử lý khi gửi thành công
  }).fail(function () {
     // Xử lý khi lỗi do sever như rớt mạng, quá tải...
  }).always(function () {
     // Xử lý khi kết thúc tiến trình
  });

  2. Trả lời bài viết (reply)
  Code:
  $.post("/post", {
     mode: "reply",
     t: "<topic_id>",
     message: "<Nội_dung>",
     post: "Ok"
  }).done(function (data) {
     // Xử lý các lỗi từ chối như có người vừa gửi trước đó, giới hạn thời gian, chưa đăng nhập, chủ đề khóa...
     // Xử lý khi gửi thành công
  }).fail(function () {
     // Xử lý khi lỗi do sever như rớt mạng, quá tải...
  }).always(function () {
     // Xử lý khi kết thúc tiến trình
  });

  3. Gửi tin nhắn riêng (pm)
  Code:
  $.post("/privmsg", {
     mode: "post",
     subject: "<Tiêu_đề>",
     message: "<Nội_dung>",
     "username[]": "<Tên_người_nhận>",
     u: "user_id_người_nhận",
     folder: "inbox",
     post: "Ok"
  }).done(function (data) {
     // Xử lý các lỗi từ chối như giới hạn thời gian, chưa đăng nhập, sai thông tin người nhận, cấm gửi thư...
     // Xử lý khi gửi thành công
  }).fail(function () {
     // Xử lý khi lỗi do sever như rớt mạng, quá tải...
  }).always(function () {
     // Xử lý khi kết thúc tiến trình
  });

  4. Viết lên tường (wall)
  Code:
  $.post("/privmsg", {
     subject: "<Tiêu_đề>",
     message: "<Nội_dung>",
     username: "<Tên_người_nhận>",
     u: "user_id_người_nhận",
     mode: "post_profile",
     folder: "profile",
     post: "Ok"
  }).done(function (data) {
     // Xử lý các lỗi từ chối như giới hạn thời gian, chưa đăng nhập, sai thông tin người nhận, cấm đăng tin...
     // Xử lý khi gửi thành công
  }).fail(function () {
     // Xử lý khi lỗi do sever như rớt mạng, quá tải...
  }).always(function () {
     // Xử lý khi kết thúc tiến trình
  });

  5. Liên hệ (contact)
  Code:
  $.post("/contact", {
     subject: "<Tiêu_đề>",
     message: "<Nội_dung>",
     reg_key: "<Mã_captcha>", // Mã này người dùng nhập từ ảnh: <img src="/antirobot_pic.forum?a=1" alt="regkey" />
     action: "submit"
  }).done(function (data) {
     // Xử lý các lỗi từ chối như cấm đăng liên kết, sai mã captcha, cấm liên hệ...
     // Xử lý khi gửi thành công
  }).fail(function () {
     // Xử lý khi lỗi do sever như rớt mạng, quá tải...
  }).always(function () {
     // Xử lý khi kết thúc tiến trình
  });
  Xem ví dụ: http://devs.forumvi.com/t1265-hoi-ap-hi-i-write-from-mexico?showpost=p8328

  6. Tìm kiếm thành viên (search user)
  Code:
  $.get("/search?mode=searchuser&fieldname=username", {
     search_username: "<Từ_Khóa>",
     time: timestamp()
  }).done(function (data) {
     // Kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê trong danh sách: $(data).find("#username_list")
     // Xử lý khi tìm kiếm thành công với các trường hợp không tìm thấy, tìm thấy 1 kết quả, tìm thấy nhiều kết quả
  }).fail(function () {
     // Xử lý khi lỗi do sever như rớt mạng, quá tải...
  }).always(function () {
     // Xử lý khi kết thúc tiến trình
  });

  7. Sửa thông tin cá nhân (edit profile)
  Code:
  $.post("/ajax_profile.forum?jsoncallback=?", {
     id: "<field_ID>",
     user: "<user_ID>",
     active: "1",
     content: '[["<field_name>","<Nội dung>"]]',
     tid: $("#qjump input[name='tid']").val()
  }, {}, "json").done(function (data) {
     // Xử lý các lỗi từ chối như sai field ID, sai field name, chưa đăng nhập, cấm sửa field...
     // Xử lý khi gửi thành công, kết quả lấy từ: data["<field_ID>"]
  }).fail(function () {
     // Xử lý khi lỗi do sever như rớt mạng, quá tải...
  }).always(function () {
     // Xử lý khi kết thúc tiến trình
  });

  8. Bỏ phiếu (vote)
  Code:
  $.post("<Liên_kết_bỏ_phiếu>").done(function (data) {
     // Xử lý các lỗi từ chối như chưa đăng nhập, đã bỏ phiếu, cấm bỏ phiếu...
     // Xử lý khi bỏ phiếu thành công
  }).fail(function () {
     // Xử lý khi lỗi do sever như rớt mạng, quá tải...
  }).always(function () {
     // Xử lý khi kết thúc tiến trình
  });
  Xem ví dụ: http://devs.forumvi.com/t329-hoi-dap-cach-lam-nut-vote-khong-chuyen-trang?showpost=p2121

  9. Bình chọn (poll)
  Code:
  $.post("/post", {
     t: "<topic_id>",
     topic_id: "<topic_id>",
     "vote_id[]": "<vote_id>",
     mode: "vote",
     tid: $("#qjump input[name='tid']").val(),
     submit: "Ok"
  }).done(function (data) {
     // Xử lý các lỗi từ chối như sai topic ID, sai vote id, chưa đăng nhập, cấm bình chọn...
     // Xử lý khi gửi thành công
  }).fail(function () {
     // Xử lý khi lỗi do sever như rớt mạng, quá tải...
  }).always(function () {
     // Xử lý khi kết thúc tiến trình
  });
  Xem ví dụ: http://devs.forumvi.com/t345-code-zzpoll-binh-chon-khong-chuyen-trang?showpost=p2159

  Chú ý: Đối với 1, 2, 3, 4 phải tắt chức năng chống ủy quyền, nếu không bạn sẽ cần phải bổ sung tham số auth[]
  ACP >> QLTT >> Forum >> Security:
  Unauthorize unofficial forms to post messages and private messages on the forum : No


  Zzbaivong
  You cannot reply to topics in this forum