Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[TUTs] zzPrefix - Màu nền cho tiền tố trên tiêu đề

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 21.08.15 13:22 

  zzPrefix - Màu nền cho tiền tố trên tiêu đề


  Bạn nào hay ghé qua các diễn đàn Xenforo sẽ biết cái này, tên gốc là Thread Prefix Listing.
  Forumotion thì vốn thiếu thốn sẵn, thấy cái gì hay thì ta mô phỏng lại.

  Chức năng

  zzPrefix sẽ làm nổi bật các tiền tố đầu tiêu đề bằng cách chuyển các từ đặt trong dấu ngoặc vuông [], sang dạng HTML để mình có thể thêm CSS màu nền cho nó.


  Demo


  Tiền tố trên Thống kê bài viết


  Tiền tố tại các khu vực khác


  Hướng dẫn


  Bước 1

  ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript Codes >> Create a new javascript: In all the pages

  Code:
  function lang_vi(a) {
     a = a.toLowerCase();
     a = a.replace(/\u00e0|\u00e1|\u1ea1|\u1ea3|\u00e3|\u00e2|\u1ea7|\u1ea5|\u1ead|\u1ea9|\u1eab|\u0103|\u1eb1|\u1eaf|\u1eb7|\u1eb3|\u1eb5/g, "a");
     a = a.replace(/\u00e8|\u00e9|\u1eb9|\u1ebb|\u1ebd|\u00ea|\u1ec1|\u1ebf|\u1ec7|\u1ec3|\u1ec5/g, "e");
     a = a.replace(/\u00ec|\u00ed|\u1ecb|\u1ec9|\u0129/g, "i");
     a = a.replace(/\u00f2|\u00f3|\u1ecd|\u1ecf|\u00f5|\u00f4|\u1ed3|\u1ed1|\u1ed9|\u1ed5|\u1ed7|\u01a1|\u1edd|\u1edb|\u1ee3|\u1edf|\u1ee1/g, "o");
     a = a.replace(/\u00f9|\u00fa|\u1ee5|\u1ee7|\u0169|\u01b0|\u1eeb|\u1ee9|\u1ef1|\u1eed|\u1eef/g, "u");
     a = a.replace(/\u1ef3|\u00fd|\u1ef5|\u1ef7|\u1ef9/g, "y");
     a = a.replace(/\u0111/g, "d");
     a = a.replace(/\W+/g, "-");
     return a.replace(/^\-+|\-+$/g, "")
  }
  $(function () {
     $("a[href^='/t'], a[href^='http://" + location.host + "/t']").html(function () {
        var a = $(this).text();
        if (/^\[(code|tool|hỏi đáp|thông báo|zzbaivong)\]/i.test(a)) return a.replace(/^\[[^\[\]]+\]/, function (a) {
           return '<span class="prefix ' + lang_vi(a) + '">' + a.slice(1,-1) + "</span>"
        })
     });
  });

  Lưu ý:
  + Nếu bạn đang sử dụng code trong bài Việt hóa URL thì trong đó đã có sẵn hàm lang_vi, nên bạn hãy xóa hàm này đi (Dòng 1 - 12).
  + Trong code trên là cách dùng giới hạn từ khóa, mỗi từ cách nhau bằng dấu gạch đứng. Nếu bạn không muốn giới hạn, tức là bất kì từ nào đặt trong dấu ngoặc vuông cũng sẽ chuyển sang dạng tiền tố nổi bật, thì bạn thay đoạn code sau:
  Code:
  if (/^\[(code|tool|hỏi đáp|thông báo|zzbaivong)\]/i.test(a))
  ...bằng:
  Code:
  if(/^\[([^\[\]]+)\]/.test(a))

  Bước 2

  ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet
  Code:
  .prefix{background:#008287;color:#FFF;border-radius:2px;display:inline-block;height:18px;line-height:18px;padding:0 4px} /* Mặc định cho các tiền tố chưa đặt style riêng */
  .prefix.code{background:#16499a} /* Màu riêng cho tiền tố code */
  .prefix.tool{background:#60a917} /* Màu riêng cho tiền tố Tool */
  .prefix.thong-bao{background:#fa6800} /* Màu riêng cho tiền tố Thông báo */
  .prefix.zzbaivong{background:#4390df} /* Màu riêng cho tiền tố zzbaivong */

  Lưu ý:
  + Ngoài dòng css đầu tiên - mặc định, bạn có thể thêm màu tùy ý theo số tiền tố thường gặp trong diễn đàn của bạn.
  + Khi đặt css, bạn đặt như sau .prefix.TÊN-TIỀN-TỐ.
  Tên tiền tố đặt theo nguyên tắc: Viết thường, Không dấu, Ký tự đặc biệt thì thay bằng gạch ngang. Ví dụ:

  • [Thông báo] => .prefix.thong-bao
  • [CODE] => .prefix.code


  Nguồn

  Zzbaivong (devs.forumvi.com)
  Tags: #tutorial
  You cannot reply to topics in this forum