Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[TUTs] Thống kê bài viết 3 cột

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 21.08.15 13:19 

  Thống kê bài viết 3 cột  Chức năng


  Thống kê bài viết, với 3 cột thông tin:

  1. Danh sách bài viết mới
  2. 10 bài viết được xem nhiều nhất
  3. 10 bài viết trả lời nhiều nhất

  Chú ý: Hướng dẫn này dành cho punBB


  Demo  Thống kê bài viết 3 cột


  Hướng dẫn


  Bước 1

  ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet

  Thêm vào CSS:
  Code:
  /* Latest topics */
  #left,#left *{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}
  #content-container div#container{float:none}
  #content-container div#main{margin-bottom:0}
  *+ html #content-container div#main{margin-left:0;margin-right:0}
  #content-container div#left{float:none;width:100%}
  #left{margin:30px 0}
  #left td{border-width:0 1px;width:25%;vertical-align:top}
  #left th{width:25%;vertical-align:middle}
  #left .double{border-left:0;width:50%}
  #left th.double{padding:0 12px;text-align:left}
  #left ul,#left th{padding:10px 10px 10px 30px;margin:0}
  #left ul{max-height:210px;overflow:auto}
  #left li{counter-increment:Zzindex;height:19px;line-height:19px;position:relative;width:100%;list-style-type:none}
  #left li:before{content:counter(Zzindex);display:block;height:17px;background:#EBEBEB;position:absolute;left:-22px;font-size:11px;top:1px;border-radius:2px;text-align:center;width:16px;color:#FFF;line-height:16px;z-index:10}
  #left li:after{content:" ";background:#EBEBEB;display:block;width:6px;height:6px;position:absolute;top:6px;left:-9px;transform:rotate(45deg);-ms-transform:rotate(45deg);-webkit-transform:rotate(45deg)}
  #left li:nth-child(1):before,#left li:nth-child(1):after{background:red}
  #left li:nth-child(2):before,#left li:nth-child(2):after{background:#FD5405}
  #left li:nth-child(3):before,#left li:nth-child(3):after{background:#FDB55A}
  #left li:nth-child(3) ~ li:before,#left li:nth-child(3) ~ li:after{color:#EC4403;text-shadow:0 0 2px #FFF,0 0 2px #FFF,0 0 2px #FFF,0 0 2px #FFF}
  #left a{overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;position:absolute;display:block;width:60%;left:0;top:0}
  #active_topics a,#viewed_topics a{width:70%}
  #left #recent_topics a{width:80%}
  #left .lastRight{right:0;text-align:right;position:absolute;top:0;left:auto;width:100px!important}
  /* Tooltip */
  #tooltip{background-color:#FFF;border:2px solid #333;color:#131313;max-width:550px;padding:10px}

  Bước 2

  ACP >> Display >> QLTT

  over_header: Tìm và xóa đoạn sau
  Code:
  <div id="{ID_LEFT}">
          <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
          {giefmod_index1.MODVAR}
          <!-- BEGIN saut -->
          <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
          <!-- END saut -->
          <!-- END giefmod_index1 -->
  </div>

  index_body: Tìm
  Code:
  {CHATBOX_TOP}
  ...và thêm vào trước nó:
  Code:
  <div id="{ID_LEFT}" class="main">
     <div class="main-head">
        <div class="page-title">
           <h2>Thống kê bài viết</h2>
        </div>
     </div>
     <div class="main-content">
        <table cellspacing="0" class="table">
           <tbody class="statused">            
              <tr>              
                 <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                 {giefmod_index1.MODVAR}                                
                 <!-- END giefmod_index1 -->
              </tr>
           </tbody>
        </table>
     </div>  
     <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[          
        var versionMinor = parseFloat(navigator.appVersion),
        versionMajor = parseInt(versionMinor),
        IE = document.all && !window.opera && 7 > versionMajor,
        IE7 = document.all && !window.opera && 7 <= versionMajor,
        OP = window.opera,
        FF = document.getElementById,
        NS = document.layers;
        function get_item(a, c) {        
           if (IE) return c ? window.opener.document.all[a] : document.all[a];        
           if (FF) return c ? window.opener.document.getElementById(a) : document.getElementById(a);        
           if (NS) return c ? window.opener.document.layers[a] : document.layers[a]    
        }          
        var current_tooltip;
        function show_tooltip(a, c) {        
           var b = get_item("tooltip");        
           b || (b = document.createElement("div"), b.setAttribute("id", "tooltip"), document.body.appendChild(b));        
           b.style.zIndex = 1000;        
           b.style.position = "absolute";        
           b.innerHTML = "<p>" + c + "</p>";        
           b.style.visibility = "visible";        
           a.onmousemove = move_tooltip;        
           a.onmouseout = function() {            
              b.style.visibility = "hidden"        
           };        
           a.title = ""    
        }    
        var offsetxpoint = -60,
        offsetypoint = 20,
        real_body = document.compatMode && "BackCompat" != document.compatMode ? document.documentElement : document.body,
        real_body = document.documentElement ? document.documentElement : document.body;
        function move_tooltip(a) {        
           var c = !IE ? a.pageX : event.clientX + real_body.scrollLeft,
           d = !IE ? a.pageY : event.clientY + real_body.scrollTop,
           b = IE && !window.opera ? real_body.clientWidth - event.clientX - offsetxpoint : window.innerWidth - a.clientX - offsetxpoint - 20,
           e = IE && !window.opera ? real_body.clientHeight - event.clientY - offsetypoint : window.innerHeight - a.clientY - offsetypoint - 20,
           f = 0 > offsetxpoint ? -1 * offsetxpoint : -1E3;        
           current_tooltip = get_item("tooltip");        
           current_tooltip.style.left = b < current_tooltip.offsetWidth ? IE ? real_body.scrollLeft + event.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px" : window.pageXOffset + a.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px" : c < f ? "5px" : c + offsetxpoint + "px";        
           current_tooltip.style.top = e < current_tooltip.offsetHeight ? IE ? real_body.scrollTop + event.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px" : window.pageYOffset + a.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px" : d + offsetypoint + "px"    
        }    
        $("#recent_topics li a:first-child").mouseover(function() {        
           show_tooltip(this, $(this).next().html())    
        });    
        $("#active_topics a, #viewed_topics a").mouseover(function() {        
           show_tooltip(this, $(this).prev().text().replace(/(.*)\s-\s\d+.+/, "$1"));    
        }).after(function() {        
           return '<span class="lastRight">' + $(this).attr("alt").replace(/.*\s-\s(\d+.+)/, "$1") + '</span>'    
        });     //]]>
     </script>
  </div>

  Bước 3

  ACP >> Display >> Portal

  Thay thế toàn bộ các template sau:

  mod_recent_topics:
  Code:
  <!-- BEGIN classical_row -->
  <!-- <tr> -->
     <th class="double">
        <h2>Bài viết mới
           <span class="right">Người gửi cuối</span>
        </h2>
     </th>
     <th>
        <h2>Trả lời nhiều nhất</h2>
     </th>
     <th>
        <h2>Lượt xem nhiều nhất</h2>
     </th>
  </tr>
  <tr>
     <td class="double">
        <ul id="recent_topics">
           <!-- BEGIN recent_topic_row -->
           <li>
              <a href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a>
              <div class="tooltip_data" style="display:none">
                 <p>
                    <span style="color:red">Tiêu đề</span>: {classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}
                 </p>
                 <p>
                    <span style="color:blue">Gửi lúc</span>: {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}                                        
                 </p>
              </div>
              <!-- BEGIN switch_poster -->
              <a class="lastRight" href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>
              <!-- END switch_poster -->
              <!-- BEGIN switch_poster_guest -->
              <span class="lastRight">
                 {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}                                
              </span>
              <!-- END switch_poster_guest -->
           </li>
           <!-- END recent_topic_row -->
        </ul>
     </td>
  <!-- </tr> -->
  <!-- END classical_row -->

  mod_most_active_topics:
  Code:
  <td>
     <ul id="active_topics" class="half">
        <!-- BEGIN TOPIC -->
        <li>
           <span style="display:none">{TOPIC.TITLE}</span>
           <a href="{TOPIC.LINK}" alt="{TOPIC.TITLE}">{TOPIC.NAME}</a>
        </li>
        <!-- END TOPIC -->
     </ul>
  </td>

  mod_most_viewed_topics
  Code:
  <!--<tr>-->
     <td>
        <ul id="viewed_topics" class="half">      
        <!-- BEGIN TOPIC -->      
           <li>        
              <span style="display:none">{TOPIC.TITLE}</span>        
              <a href="{TOPIC.LINK}" alt="{TOPIC.TITLE}">{TOPIC.NAME}</a>
           </li>      
        <!-- END TOPIC -->
        </ul>
     </td>
  </tr>

  Bước 4

  ACP >> Modules >> Portal & Widgets >> Forum widgets management


  Kích hoạt cột widget trái


  Xắp xếp widget theo thứ tự


  Tùy chỉnh recent topics


  Nguồn


  Zzbaivong (devs.forumvi.com)
  Tags: #tutorial #latest-topics
  You cannot reply to topics in this forum