Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[TUTs] zzRedirects v3 - Chuyển hướng liên kết ngoài

  Quản trị viên

  avatar

  Bài viết : 89

  Tài sản : 275

  Uy tín : 7

  #1

   on 21.08.15 13:18 

  zzRedirects v3 - Chuyển hướng liên kết ngoài


  Chức năng này sẽ tạo ra thông báo nhắc nhở người dùng, khi họ click vào liên kết lạ.
  Đối với một Admin, đa phần đều muốn 4rum có lượng truy cập đông, thời gian ở lại lâu, tất nhiên sẽ chẳng ai muốn người xem rời đi chỉ vì click nhầm vào liên kết nào đấy. Một thông báo, nhắc nhở khi người xem click vào liên kết lạ sẽ có ích trong trường hợp này, trong lúc người xem đang suy tư với thì một số Admin còn gắn thêm quảng cáo, hoặc kèm vài lời đe dọa như: Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi bạn chuyển đến liên kết này, bala bala...


  Demo


  https://www.google.com.vn/  Chức năng


  • Khi người xem click vào liên kết ngoài (trừ liên kết ảnh), sẽ xuất hiện một thông báo chuyển hướng với 2 lựa chọn: Trở về hoặc tiếp tục.
  • Tự chuyển trang sau 5 giây nếu người dùng không lựa chọn.
  • Thông báo lỗi nếu sai thông số chuyển hướng  Hướng dẫn


  Bước 1

  Thêm vào CSS
  ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet

  Code:
  /* zzRedirects v3 - devs.forumvi.com */
  #redirects{background:#FFF;width:75%;margin:30px auto;padding:20px 30px;border:1px solid #DDD}
  #redirects h3{border-bottom:1px solid #ddd;font-size:17px;font-weight:400;padding-bottom:10px;color:#830000;margin:0 0 20px}
  #redirects p{color:#222;font-size:13px;line-height:20px;margin:5px auto 15px}
  .redirectFooter{background-color:#fff;padding:20px 0 30px}
  #redirectButtons{float:right;list-style-type:none;margin:0;padding:0}
  #redirectButtons li{float:left}
  #redirectButtons a{transition:all .2s linear 0;-moz-transition:all .2s linear 0;-o-transition:all .2s linear 0;-webkit-transition:all .2s linear 0;background-color:#0063dc;border:0 none;color:#fff!important;font-size:12px;line-height:30px;min-width:45px;text-align:center;display:block;text-decoration:none!important;padding:0 10px}
  #redirectButtons a.cancel{background-color:#eee;color:#888!important;margin-right:10px}
  #redirectButtons a:hover{background:#333}


  Bước 2

  Tạo trang HTML:
  ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> HTML pages management >> Create in advanced mode (HTML)

  Do you wish to use your forum header and footer ?: Có
  Page content *
  punBB:
  Code:
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  /* zzRedirects v3 - devs.forumvi.com */
  (function() {  
      $("#main-content").html('<div id="redirects"><h3><span id="reTitle">Lỗi</span> chuyển hướng...</h3><p id="redirectMess"><span style="color:red">Không tìm thấy tham số cần thiết.</span><br />Đây là trang xác nhận chuyển hướng đến các liên kết ngoài diễn đàn. Nếu bạn vô tình vào trang này, hãy nhấn vào <a href="/" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: blue;">đây</a> để quay lại. Nếu không, hãy <a href="/contact" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: green;">liên hệ</a> với BQT để báo lỗi này.</p><div class="redirectFooter"><ul id="redirectButtons"><li><a id="fromLink" class="cancel" href="">Quay lại</a></li></ul></div></div>');  
      var b = GetParam("url"),
          d = "/";  
      if (null !== b) {    
          b = decodeURIComponent(b);    
          d = document.referrer;    
          $("#reTitle").text("Đang");    
          $("#redirectMess").html('Bạn đang chuẩn bị rời khỏi <span id="fromTitle">diễn đàn</span> và di chuyển đến đường dẫn: <b><a id="toLink" href="" title="" rel="nofollow">...</a></b> trong vòng <b><span class="delayTime">5</span></b> giây nữa...<br />Bạn có chắc chắn là muốn đến đường dẫn này không?');    
          (a = window.name) && $("#fromTitle").html("<strong>" + a + "</strong>");    
          window.name = "";    
          a = b;    
          35 <= b.length && (a = b.slice(0, 32) + "...");    
          $("#toLink").attr({      
              href: b,
              title: b    
          }).text(a);    
          $("#redirectButtons").append('<li><a href="' + b + '" id="gotoBtn" class="redirectSkip forward" rel="nofollow">Tiếp tục (<span class="delayTime">5</span>)</a></li>');    
          var c, e = 5;    
          c = setInterval(function() {      
              var a = e--;      
              0 > a ? (clearInterval(c), window.location = b) : $(".delayTime").text(a)    
          }, 1E3);    
          $("a", "#redirectButtons").click(function() {      
              clearInterval(c)    
          })  
      }  
      $("#fromLink").attr("href", d)
  })();
  //]]>
  </script>
  Chú ý: Ghi nhớ PAGE ID của trang HTML vừa tạo
  Nếu diễn đàn của bạn không sử dụng phiên bản punBB, thì ở trong code trên, dòng 5, tìm: #main-content sửa thành:


  Bước 3

  Tạo file Javascript:
  ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript codes management >> Create a new javascript

  Title * : zzRedirect
  Placement : In the topics
  Javascript Code * :
  punBB, Invision:
  Code:
  /* zzRedirects v3 - devs.forumvi.com */
  $(function() {
     $(".post-entry a").not("a[href$='.jpg'],a[href$='.jpeg'],a[href$='.png'],a[href$='.gif'],a[href$='.bmp'],a[href^='/'],a[href^='#'],a[href^='?'],a[href^='http://" + location.host + "']").addClass("external").click(function(a) {
        a.preventDefault();
        window.open("/h{PAGE_ID}-redirect?url=" + encodeURIComponent(this.href), document.title);
     });
  });
  Chú ý: Thay {PAGE_ID} trong code trên bằng số thứ tự trang HTML tạo ở bước 2.
  Nếu diễn đàn của bạn sử dụng phiên bản PhpBB2 hoặc PhpBB3, thì ở trong code trên, dòng 3, tìm: .post-entry a sửa thành: .postbody a


  Nguồn

  Zzbaivong (devs.forumvi.com)
  Tags: #tutorial
  You cannot reply to topics in this forum